Back

Etxebizitza vs Osasuna. Goitik begiratuta, non eta nola jokatzen jakiteko

Risav etxebizitzen egoera ebaluatzeko sistema bat da, izan ditzaketen osasun-arriskuen arabera —fisikoak nahiz psikikoak—, eta Caviar ikerketa-taldeak (bizi-kalitatea arkitekturan) lan egiten du. Olatz Grijalba proiektuaren ikertzaile nagusiak Hirigintzaren erronkak: hiri bizigarria ikastaroan parte hartzen du.

“Orain arte, birgaitze energetikoan eta irisgarritasunean oinarritzen ziren jarduerak, baina errealitatearen beharrak askoz konplexuagoak dira. “Osasuna aitzakia gisa” sartu dugu, espazio-zaurgarritasuna, hau da, bizigarritasuna eta ingurumen-kalitatea baloratzeko hainbat arlotan, hala nola konfort higrotermikoan, argian eta akustikoan. Energia mantenduz, alderdi soziala ere sartzen da.


Udal-mailan erabiltzen den tresna da, eta udalei zuzenduta dago, birgaitze-politikak diseinatzeko aukera izan dezaten. Katastroa oinarri kartografiko eta datu alfanumeriko gisa erabili da (eraikinen adina, atari bakoitzeko etxebizitza kopurua, neurriak, etab.). Informazio hori osatzeko, eraikuntza-tipologiak eta kartografiaren bidez neurtzeko eta kalkulatzeko hainbat prozesu aztertu eta sailkatu dira, eta datu horiek ezin dira zuzenean lortu; esate baterako, etxebizitzaren hondoaren eta eraikuntza-zabaleraren arteko proportzioa, eraikinaren orientazioa, balkoirik badagoen ala ez, berdeguneen hurbiltasuna eta luzera. Alderdi sozioekonomikoak, hala nola zahartze-tasa eta haren feminizazioa, eta immigrazioa, errenta erabilgarria edo prestakuntza-maila estatistika-iturri publikoen bidez lortzen dira.


Azterketa Donostian egin da eta bertan 60 eraikin mota baino gehiago sailkatu dira. Sailkapena egiteko, kontuan hartu dira zenbait alderdi, hala nola eraikuntza-urtea eta eraikinen altuera, ohikoa den bezala, baina berrikuntza gisa hiri-morfologia sartu da, zenbait parametrorekin, hala nola auzoaren dentsitatea edo zabaltasuna eta eraikuntza-forma, eta, hala, 64 eraikin-mota identifikatu ditugu, hainbat ezaugarrirekin, adierazleak kalkulatzeko balio dutenak.


Metodoaren eta tresnaren garapena eta Donostiako azterketa 2020. urtean egin ziren, Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sarea programaren barruan deialdia egin ondoren. Udaleko hainbat saili aurkeztutako lehen proposamena da. Emaitzak web orrian kontsulta daitezke: http://atlasak.datuak.net/risav 

Donostiako eraikin guztiak ebaluatu dira adierazle bakoitzeko (bizigarritasuna, erosotasun higrotermikoa, argitsua, akustikoa, energia-eskaria eta gizarte-profila), eta bakoitzaren zaurgarritasun-indizeak ere ebaluatu dira, oso ahultasun txikitik oso handira neurtuta, bost mailakatze-eskalatan. Eremu bakoitzean zaurgarritasun handieneko eta txikieneko “puntu beltzak” aztertu dira.


Alde zaharrean, Egiako, Intxaurrondoko, Martuteneko eta Altzako behealdean, bizigarritasunaren eremuko zaurgarritasun handieneko guneak daude, eta indize txikienak Benta Berri berrian, Aieten, Kontxako pasealekuaren zati batean eta Frantziako pasealekuan daude. Datu asko aurkeztu zitzaizkion Udalari, eta interesgarriak izan litezke HAPOa berrikusteko, gaur egun egiten den hiri-antolamenduko plan orokorra berrikusteko. “Azterketa orokor hau oso baliagarria izan daiteke etxebizitza-politikak diseinatzeko eta epe labur eta luzerako birgaitze-estrategiarako. 50 urterako ikuspegia izan dezakete, eta isolamendu termikotik haragoko ahultasun jakinen aurrean ekintza zehatzak aurreikus ditzakete, hori baita gaur egun diruz laguntzen dena”.


Azterlanak osasun fisikoa ere aztertzen du, baina baita mentala ere. Horregatik, etxebizitza bateko argi naturalaren garrantzia aztertzen du, balkoia dagoen ala ez, edo etxebizitzaren barruan espazioa banatzeko aukerak, elkarrekin lotutako espazioak edo malgutasun funtzionala, bertan bizi diren pertsonen beharren arabera. “Nahiko erraza da azterketa egitea, eraikitakoari konponbidea ematea beste kontu bat da, baina beharrezkoa da etxebizitzaren beharrak ikusaraztea, irisgarritasunetik eta energia-eraginkortasunetik harago”.


Gaur egun, Caviar taldea osasuna ebaluatzeko bigarren azterketa bat egiten ari da, etxebizitzaren hiri-testuingurua kontuan hartuta. “Modu aktiboan mugitzeko ditudan aukerak, espazio publikoen ingurumen-kalitatea, espazio horietatik igarotzen den ala ez, oinez egiten dudan ala ez, edo kutsadura-gune posibleak ere bai”.

Bigarren azterketa horretan, garrantzi berezia ematen ari zaie hiriaren bizigarritasunari, sare komunitarioak sortzea eta elkarreragin soziala ahalbidetzen baitu. Populazioaren zahartzea edo bakardadeen arazoa kontuan hartzen duten alderdiak. “Hiri-sistema nolakoa den ikusiko dugu, gure eguneroko portaerari eta, beraz, gure osasunari eragiten diolako da nolakoa den askotariko eta ezinbesteko sistema”.


Olatz Grijalbak zioenez, “askotan pentsatzen dugu zentraltasun edo merkataritza handiagoa dagoenean eremua biziagoa dela, baina merkataritza berdina eta pertsona berberei zuzendua bada, ordu beretan irekitzen du eta gero hilda dago… kaltegarria ere izan daiteke. Ezustekoak daude, auzo periferiko batzuk, bizitasun handikoak eta erdigunekoak baino aberatsagoak” Donostiaren kasuan, Antigua auzoa erabileren eta pertsonen mistizitatearen adibide da.


“Berez funtzionatzen duten hiri-zelulak edo -eremuak bilatu behar dira, oinezko 15 minututan eskura dauden oinarrizko zerbitzuekin”. Donostian oraindik ere badira logela-hiriak. Oraingoz, Txomin Enea auzo berria, Intxaurrondoko zati handi bat, Bidebieta bizitegi-auzoak dira. Egia da, halaber, auzoak kulturaz eta kirolaz hornitzeko politikak nolabaiteko oreka eragin duela. Olatz Grijalbak zuzentzen duen egungo proiektuan, etxebizitzaren eta beste zerbitzu edo denda batzuen arteko tasa edo proportzioa neurtzen da, eta, emaitzak aurreratu nahi izan gabe ere, eremu batzuetan ia %100 etxebizitza da nagusi. Berdeguneak eta kalitateko berdegune horietarako sarbidea aztertzen ari dira, edo etxe bateko leihotik ikuspegi zabala, Risav lehen azterlanean jaso diren alderdiak. 


Caviar ikerketa-taldea UPV/EHUko Arkitektura Departamentukoa da, Donostiako eskolan. Olatz Grijalba hirigintza arloko irakaslea da. Azterlanean oso modu aktiboan lan egin dute Itziar Modregok eta Mikel Barrenak.


Azterketa horiek Kabiarreko Hiri Dinamikak lan-ildoaren barruan sartzen dira.